Historia

Rzochów (miasto zał. w XIV wieku)
Daty wzmianek o miejscowości, nazwy stare i cheap professional authentic jerseys obcojęzyczne używane oficjalnie:

26 V Seattle Seahawks jerseys 1229 Sucow [w: Kodeks tyniecki – podrobiona bulla papieża Grzegorza IX]
1339 – Sochow
1365, 1391, 1644, 1686 – Zochow
1379, 1431 – Sochów, Szochow, Zuchowo, Zochowo
1508 – Zuchovo
1583, 1584 – Zochów
25 X – 19 XII 1595, 1685, 1853, 1934 – Rzochów
1572 – Żochów
25 X – 19 XII 1595 – Żochow,
1686, 1764, 1779-1782 – Żochów, Rzochów
1770 – Żochow

Zamek i osada służebna (182 m n.p.m.)
Daty wzmianek o miejscowości i obiekcie zabytkowym, nazwy stare i obcojęzyczne używane oficjalnie:

między 1365-1373, 1644 – Rzemien
1508, 1581 – Rzemyen
1518 – Rzemyeny
1546, 1572, 1584, 1586, 1616, 1685, 1853, 1934, 2012 – Rzemień

Źródłowe określenia łacińskie obiektów obronnych na wyspie:
turia – wieża, 1428: Jan Feliks de Tarnow Zochov cum turia et suburiba accepit
Domus seu Turis – wieża mieszkalna
wallum antiquum – „starożytne wały” (tu średniowieczne z wieków XIV/XV)
castrum – zamek, 1508: Stanislaus senior accepit castrum Rzemyen et oppidum Zuchovo
castro Rzemyen – zamek, 1536: laborant omnes in castro Rzemyen
fortalitium – umocnienia

 

Czytaj więcej:

WIEK: XIV  |  XIV/XV  |  XV/XVI  |  XVI  |  XVI-XVII  |  XVII-XVIII  |   XVIII  |  XIX  |  XX  |  XXI

 

Opracowanie merytoryczne rysu historycznego: Edward Michocki.
Zamek Książęcy Rzemień – historia: pobierz plik pdf