Okolice

Wieś Rzemień – lokalizacja

mapa rzemien lokalizacja

Miejscowość Rzemień, należąca do gminy Przecław położonej w województwie podkarpackim, leży w dolinie Wisłoki, na jej prawym brzegu, przy trasie Dębica-Mielec, w odległości około 24 km od Dębicy i ok. 12 od Mielca.

Przez wieś i park przepływa potok Tuszymka, zwany też Młynówką. Na wschód od Rzemienia ciągnie się szeroki pas bagnistych łąk, przechodzących dalej w zwarte kompleksy leśne Białego Boru, należące do Puszczy Sandomierskiej. Dookoła wsi położone są pola uprawne oraz niewielkie kępy zarośli nadrzecznych. W północnej części wsi znajduje się kompleks pałacowo-parkowy wraz z ufortyfikowaną wieżą mieszkalno-obronną, zwaną zamkiem. Do obiektu należy także kompleks stawów rybnych, a w pobliżu znajduje się młyn na spiętrzeniu Tuszymki.